Współpraca smartpark 2023-03-08
Smart Park
Efektywność
procesu inwestycyjnego
Holistyczne zarządzanie
ryzykiem deweloperskim
Optymalny projekt
i zestaw najemców
Zrównoważony przychód
w długim terminie
WSPÓŁPRACA

Dlaczego możesz nam zaufać?

Efektywność na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Osiągamy najlepsze rezultaty poczynając od doboru i oceny optymalnej lokalizacji z punktu widzenia operatorów handlowych oraz inwestorów. Maksymalizujemy wartość inwestycji od wczesnych etapów przygotowania, komercjalizacji i oddania do użytku, aż do sprzedaży gotowych obiektów spełniających wymogi instytucji bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Holistyczne zarządzanie ryzykiem deweloperskim

Stosujemy holistyczne podejście w zarządzaniu ryzykiem deweloperskim korzystając z wszechstronnych kompetencji zespołu RG Leasing w zakresie pozyskiwania gruntów inwestycyjnych, komercjalizacji, budowy planowanych przepływów pieniężnych oraz ekspansji.

Optymalny projekt i zestaw najemców

Dzięki doskonałej znajomości rynku oraz doświadczeniu zdobytemu na rynku nieruchomości komercyjnych tworzymy atrakcyjne obiekty maksymalnie wykorzystując możliwości danej lokalizacji.

Zrównoważony przychód w długim terminie

Nasze projekty powstają z myślą o generowaniu zrównoważonego przychodu w długim okresie. Jako deweloper, współinwestor oraz właściciel obiektów handlowych w modelu rentierskim doskonale rozumiemy potrzeby i wymagania inwestorów długoterminowych.

ZGR-WIZ-2022.04.13_4_bez_logo3typow
Smart Park jest inwestorem i deweloperem parków handlowych w Polsce

Smart Park obsługuje pełen cykl deweloperski: od pozyskania lokalizacji, uzyskania zgód administracyjnych do pozwolenia na budowę, finansowanie, realizację, oddanie do użytkowania i zarządzanie obiektami.

o nas

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc - poznajmy się

Szybki kontakt